Litt om Kreativ Tømrerservice AS

Kreativ Tømrerservice as ble stiftet i 1997.

Vi har Autoriserte takstmenn, tømrermestere, faglærte tømrere, lærlinger og kontormedarbeider/ regnskapsfører.
Kreativ Tømrerservice as innehar lang erfaring med alle deler av tømrerfaget,
fra restaurering og rehabilitering av verneverdige bygninger, via generell oppussing og oppføring av tilbygg, til prosjektering
og oppføring av nye eneboliger og flermannsboliger.

Med dette er vi en betydelig aktør i vår bransje i Follo-regionen.
Vi har meget godt samarbeid med lokale firmaer innen andre håndverksfag,
og har lang erfaring med å gjennomføre totalentrepriser.

”vi er et lite firma, men lokalt et av de største”