Urbane hus for alle i byen

Vi har begrenset med plass i byene. Derfor designes hus med tanke på både besparelse av plass og økt funksjonalitet i samme slengen. Det blir mer vanlig med rekkehus og modulbaserte rekkehus som passer inn i hverandre som legoklosser.

Funksjonelle hus, eller funkis-hus som det også kalles, har blitt den nye standarden for urbane hus. Det bygges store boligfelt med tilnærmet identiske hus. Hovedforskjellen er at de speilvendes, og at noe av plassen på tomtene utnyttes bedre med å gjøre noen få justeringer på husene. Stort sett handler det om å få best mulig utbytte av arealet for tomten. Det er også blitt veldig vanlig å bygge 2 eller 3 etasjer på et relativt lite areal.

Romopplevelse i små hus

Små hus kan likevel oppleves som større enn det de er, dersom planløsningen er smart. En klassisk måte å løse dette på er å gi en større romfølelse ved å øke takhøyden, som gir et godt inntrykk av at man lever i et mer åpent miljø. Bruksarealet kan være lite, men dersom løsninger for lagring er intelligent og utnyttelsen av arealet maksimeres, kan det likevel føles nesten like stort som en vanlig enebolig på landet.

Store urbane hus

Urbane hus trenger ikke å være små! Dersom man har tilstrekkelig med penger, er det ikke noen problemer med å bygge den samme stilen av hus, funkishus, på et større tomteområde. Man betaler ofte ganske mye for tomten, og derfor er det i urbane strøk mer vanlig med små tomter. De som har råd til større tomter, har som regel også ofte råd til å bruke mer penger på å bygge mer eksklusive design i samarbeid med arkitekter. Den øvre middelklasse har en tendens til å ville skille seg ut og ha noe som alle andre ikke har. Man vil vise seg frem, og ha noe som er unikt.