Tegnetjenester – mer enn bare tegninger!

Tegnetjenester er en nødvendighet for å få realisert nybyggprosjekter. Byggesaksforskriften (SAK10) har lagt føringer for sentral godkjenning av ansvarsrett også ved bygging av eneboliger inntil 500 kvadratmeter. Det skal gi en sikkerhet om at arkitekten du tar i bruk, har nødvendig kompetanse og kunnskap om lover og regler knyttet til designet av ditt hus. Byggeteknisk forskrift (TEK17) legger også føringer for regler som må følges for at huset skal møte dagens krav til sikkerhet og miljø. Arkitekten må ha en slik godkjenning for å få godkjent tegningene sine for byggetillatelse.

Fortsett å lese «Tegnetjenester – mer enn bare tegninger!»