Tegnetjenester – mer enn bare tegninger!

Tegnetjenester er en nødvendighet for å få realisert nybyggprosjekter. Byggesaksforskriften (SAK10) har lagt føringer for sentral godkjenning av ansvarsrett også ved bygging av eneboliger inntil 500 kvadratmeter. Det skal gi en sikkerhet om at arkitekten du tar i bruk, har nødvendig kompetanse og kunnskap om lover og regler knyttet til designet av ditt hus. Byggeteknisk forskrift (TEK17) legger også føringer for regler som må følges for at huset skal møte dagens krav til sikkerhet og miljø. Arkitekten må ha en slik godkjenning for å få godkjent tegningene sine for byggetillatelse.

Ta kontakt med din arkitekt og be om mer informasjon om tegnetjenester.

Byggeteknisk forskrift

Forskrift og krav til byggverk legger en liste over krav for minimumsegenskaper som byggverket må ha. En kreativ tømrer eller arkitekt må altså holde seg innenfor disse minstemarginene for at tegningene skal bli godkjent for oppføring. Det gjelder spesielt for funksjonskrav, brannsikkerhet og ytelseskrav med tanke på miljø. Norske standarder og SINTEF Byggforsk er noen av ressursene som arkitektene bruker for å lage gode byggverk, og noen lager også egne støttesystemer for å effektivisere prosessen og forbedre kvalitetssikringen av arkitekturprosessen. Når man skal ha et hus med spesielle tilpasninger, krever dette at en arkitekt sjekker opp at det faktisk er mulig å få til, og at det kan bli godkjent. Hvis ikke tegninger er kvalitetssikret, kan det fort bli en svært kostbar affære, og derfor er denne kompetansen veldig viktig for at du skal være sikker på at investeringene dine ikke går til spille. Det kan for eksempel skje ved en bygningsnekt, eller ved krav om at det skal gjøres endringer i ettertid av at bygget har blitt ført opp.

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften regulerer byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll om godkjenning av foretak for ansvarsrett og konsekvenser når reglene ikke er blitt fulgt i henhold til plan- og bygningsloven sine regler. Det er mange krav som utdypes i denne forskriften, og det er et viktig element som arkitekter må jobbe med for å forstå hvordan de skal tilpasse sine prosjekter for å få dem godkjent.