Nye boliger til nye familier

Det har vært gode tider for byggebransjen i Norge i mange år. Boligprisene øker mer enn konsumprisindeksen og inntektene våre, og det kan være at dette fører til et nytt boligkrakk slik som vi så i verdensøkonomien og USA i 2008.

Likevel fortsetter vi å kjøpe hus, omsetter dem og tar opp dyre lån med gunstige lånerenter til kostpris. Tåler en familie en renteøkning på 5 % i dag? Hva om renten plutselig øker 10 %? Det ville være katastrofalt mange familier som vil måtte selge husene sine, og prisene ville stupt som følger av overflod av hus på markedet. Når låneevnen overgås og vi tar opp lån som vi ikke klarer å betale tilbake, kan slike ting skje. Heldigvis har vi lært litt siden 2008, og det er iverksatt tiltak for å gjøre det vanskeligere å ta opp lån. Et eksempel er at regjeringen har laget pålegg til bankene som utlånere å kreve at kundene deres minimum må kunne klare et rentehopp på 5 %.

Når du skal ta opp lån, er der altså veldig viktig å ta høyde for at man økonomisk kan klare renteendringer. Det var også en stor oppgang i renten fra slutten av 70-tallet til begynnelsen av 90-tallet. Dersom man har et annuitetslån, som forutsetter at man skal betale størsteparten av avdragene på huset i renter den første delen av låneperioden, så vil en tredobling av renten få veldig store økonomiske konsekvenser, med mindre man har bundet renten til en fastrente. En fastrente kan være dyrere, men i en tid med lav rente kan det være lurt å binde renten for å få en mer forutsigbar økonomi. Dersom man binder renten for 10 år, og renten øker betraktelig, så vil man ha bedre tid på å løse denne utfordringen.

Ny bolig: hus eller leilighet?

Urbaniseringen fortsetter, og i 2015 viser SSB til tall som påpeker at 80 % av befolkningen bor i byer eller tettsteder. Når man skal kjøpe en leilighet, er dette noe å tenke på. Prisøkningen er kontinuerlig på grunn av markedet og urbaniseringen, og derfor er prisøkningen på leiligheter som oftest høyere enn for enebolig. Er du villig til å bo litt utenfor de mest sentrale strøkene, kan det være veldig mye penger å spare, og man får mer plass for pengene. En annen fordel er også å ha et fredelig sted for barna å leke, og mindre stress litt utenfor bybildet. Er du av typen som liker å ha kort vei til jobb, skole og butikken, er kanskje en sentrumsnær leilighet et bedre alternativ. Det er også mange andre betraktninger man bør gjøre seg før man kjøper en ny bolig.